Alle onze kampen zijn een mix van kunst, cultuur, thema’s, beeldende technieken en techniek. Maar het ene kamp heeft meer focus op kunst, het andere meer op techniek. Het meest belangrijke is dat de kinderen in een gezellige en huiselijke sfeer, goesting hebben om te creëren. We wisselen activiteiten af met pauzes, spel, muziek, dans…

Kunst-en knutselkamp: de rode draad doorheen het kamp is dan werken rond een thema of kunstenaar. We wisselen af qua technieken: tekenen, schilderen, collage, assemblage, klei, papier-maché, drukken, graffiti…

Techniek-en kunstkamp: onze focus ligt op STEAM, aandacht voor het materiaal en de tools om ze te gebruiken, elektriciteit, handigheid en technische vaardigheden ontwikkelen, een beetje rekenen, computer en app’s,  nieuwe en oude materialen ontdekken dit alles met aandacht voor design en kleur.

We hebben aandacht voor de 21ste E vaardigheden: samenwerken, creatief denken en doen, probleem oplossende denken, kritische mening hebben, media en app’s, sociale vaardigheden. Onze kampen dragen bij aan deze ontwikkeling.